Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este o instituţie de învăţământ special, cu forma de învăţământ de zi, care școlarizează copii, elevi și tineri cu deficiențe de vedere, astfel:

Nivel preșcolar, 6 locuri

Nivel primar, clasa pregătitoare, 8 locuri

Nivel gimnazial, clasa a V-a, 8 locuri

Nivel gimnazial, clasa a V-a pentru elevi cu deficienţe asociate, 6 locuri

Nivel liceal, Filiera teoretică, Profil Umanist, Specializarea Filologie, clasa a IX-a, 8 locuri

Nivel postliceal, Domeniul Informatică, Specializarea Analist programator, Calificare de nivel 5, 8 locuri

Complementar serviciilor educaţionale realizate prin procesul de predare-învățare, același cu cel din școlile de masă, însă adaptat sub aspectul strategiilor și mijloacelor didactice, copiii/tinerii cu probleme vizuale beneficiază în mod gratuit și de:

terapii specifice și de compensare cum ar fi: orientare spațială și mobilitate, educație perceptiv-vizuală, kinetoterapie, logopedie, consiliere, orientare şcolară şi profesională;

cazare în internatul școlar cu cantină, cuprinzând: supraveghere permanentă, petrecerea timpului liber în cadru organizat, îngrijire medicală generală şi stomatologică;

drepturi sociale: burse școlare (de performanță, de merit, de studiu), burse sociale pe motive medicale, hrană, rechizite, îmbrăcăminte, cheltuielile cu naveta, programul pentru școli ș.a.

IMPORTANT!

Părinții vor primi toate drepturile de asistență socială, pe tot parcursul școlarizării copilului.

descarca PLIANTE


Like us on facebook