Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău este una dintre cele mai importante unități de invățământ speciale preuniversitar pentru deficienți de vedere din țară, care poate școlariza până la 150 de copii nevăzători și ambliopi.

 Istoricul instituției începe în anul 1936, cand Așezământul pentru orbi”, cu caracter de azil, transferat de la Ungheni la Buzău, s-a transformat în instituție școlară destinată pregătirii teoretice elementare și profesionale a deficienților vizuali.

Din anul 1948 școala a devenit instituție de stat schimbându-și numele în Școala generală pentru fete oarbe”, căreia i s-a afiliat în 1956 și o grădiniță pentru deficient de vedere.

            În 1976 școala a fost mutate într-o clădire nouă, construită după un proiect francez adecvat specificului deficientului de vedere, clădire care găzduește liceul și în present. În aceeași perioadă, școala a devenit mixtă, școlarizând fete și băieți.

            În 1993 se înființează și nivelul de învățământ liceal, astfel “Școala generală pentru fete oarbe”, devine  Liceul  pentru Deficienți de Vedere Buzău. În anul 2012, instituția își schimbă numele în  Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău.

            În anul 2015, în cadrul unității de învățământ, se înființează Școala Postliceală Analist-Programator.

            Pe 5 aprilie 2018, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău se angajează să semneze prezenta Cartă, cu scopul de a reflecta şi întări angajamentul său voluntar pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate.

            Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău se angajează:

dezvolte o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea şi valorificarea diferențelor şi aptitudinilor individuale;

aplice principiile non-discriminării şi egalității de şanse în procesele decizionale şi în managementul resurselor umane, cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea şi promovarea profesională a angajaților;

reflecte diversitatea societății româneşti sub toate formele ei în procesele de management şi resurse umane;

deruleze un program de sensibilizare/ conștientizare şi formarea echipei de management şi a angajaților în legătură cu beneficiile diversității;

comunice angajamentul său în favoarea non-discriminării și a diversității şi să-şi informeze angajații şi grupurile co-interesate despre rezultatele practice ale prezentului angajament;

monitorizeze anual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;

prezinte în rapoartele şi publicațiile proprii angajamentul organizației față de non-discriminare şi diversitate, menționând acțiuni concrete, practice şi rezultate.

 

Like us on facebook