Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Buzău

Carta Diversității

 

Recunoscând diversitatea societății românești, conștientă de importanța politicilor de management al diversității și a egalității de şanse ca avantaj strategic, sursă de progres, coeziune socială şi inovație, compania/organizația/instituția Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău se angajează să semneze prezenta Cartă, cu scopul de a reflecta şi întări angajamentul său voluntar pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate.

Compania / organizația / instituția Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău se angajează:

 

1.            Să dezvolte o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea  şi valorificarea diferențelor şi aptitudinilor individuale;

2.            Să aplice principiile non-discriminării şi egalității de şanse în procesele decizionale şi în managementul resurselor umane, cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea şi promovarea profesională a angajaților;

3.            Să reflecte diversitatea societății româneşti sub toate formele ei în procesele de management şi resurse umane;

4.     Să deruleze un program de sensibilizare/ conștientizare şi formarea echipei de management şi a angajaților în legătură cu beneficiile diversității;

5.            Să comunice angajamentul său în favoarea non-discriminării și a diversității şi să-şi informeze angajații şi grupurile co-interesate despre rezultatele practice ale prezentului angajament;

6.            Să monitorizeze annual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;

7.            Să prezinte în rapoartele şi publicațiile proprii angajamentul organizației față de non- discriminare şi diversitate, menționând acțiuni concrete, practice şi rezultate.

 

Semnat în Buzău, la data de 5 aprilie 2018.


logo cartea diversitatii logo cartea diversitatii


Proiecte ale Ministerului Educației
- CRED și PROF -